สาระน่ารู้

การทำแท้งหมายถึง ?

สาเหตุของการทำแท้งผิดกฎหมาย

วิธีการทำแท้ง

การทำแท้งด้วยยาคืออะไร ?

อันตรายจากการทำแท้ง

WHO แนะนำใช้ยายุติการตั้งครรภ์

ปัญหาการทำแท้งในประเทศไทย

มาตรการแก้ปัญหาการทำแท้ง

กฎหมายการทำแท้งในประเทศไทย

แนวทางแก้ปัญหาการทำแท้งอย่างถาวร

สุขภาพสตรีและการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

ยาสอดทำแท้งได้จริงหรือ
จะแน่ใจได้อย่างไรว่าท้อง
การคุมกำเนิด
การตั้งครรภ์และแพ้ท้อง
จะรู้ได้อย่างไรว่าแท้งครบ
วิธีการทำแท้งแบบดูด
มีเซ็กส์ให้ปลอดภัย
ยาสตรีเบนโล
ชนิดของยาทำแท้ง
อะไรคือท้องลม
คุมกำเนิดแบบหน้า 7 หลัง 7
หลังนอกจะท้องไหม
สถานที่รับทำแท้ง
ข่าวยาทำแท้ง
webboard

คำถามที่พบบ่อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาย :: ยาสอด ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ไซโตเทค cytotec RU486 ยาเหน็บ ยากินทำแท้ง ยาขับประจำเดือน จัดส่ง EMS ทั่วประเทศ

โทร.092-6578636

 

 

ปัญหาการทำแท้งในประเทศไทย

              ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) กล่าวในเวทีเสวนา “เสนอข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาการทำแท้งในประเทศไทย” ว่า รัฐบาลไทยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย แต่พบว่าปัญหาการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ จากข้อมูลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่า มีการเสียชีวิตจากการทำแท้งเฉลี่ยปีละ 24 คน และ สปสช.ต้องสูญเสียค่ารักษาผู้ป่วยที่แท้งไม่ปลอดภัยเป็นเงิน 11 ล้านบาทต่อปี สาเหตุของการทำแท้งไม่ปลอดภัยคือ ไม่มีบริการที่เป็นระบบ ผู้ให้บริการไม่ได้มาตรฐาน ที่สำคัญคือประเทศไทยยังใช้เครื่องมือที่ล้าสมัยในการทำแท้ง โดยเฉพาะวิธีขูดรีดลูก ขณะที่ต่างประเทศใช้เครื่องดูดมือถือซึ่งมีราคาเพียง 1,500 บาทต่อชิ้น ทั้งที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าวิธีทำแท้งที่ปลอดภัยที่สุดคือการใช้ยา รองลงมาคือเครื่องดูดมือถือ ซึ่งยาที่ใช้ในต่างประเทศมี 2 ชนิด คือ Cytotec และ Mifipristone หรือ RU 486 แต่ไทยยังไม่ได้รับการจดทะเบียน แม้ว่ายา Cytotec จะมีต้นทุนเม็ดละ 17 บาท และยา RU 486 เม็ดละ 90 บาท เนื่องจากสังคมยังมองการทำแท้งผิดกฎหมาย ทั้งที่ทำได้หากอยู่ในข่ายที่ผู้หญิงถูกข่มขืน หรือเกิดปัญหาที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของหญิงมีครรภ์ ทำให้มีการลักลอบซื้อยาดังกล่าวจนถูกจำหน่ายในราคาเม็ดละ 5,000 บาท ที่สำคัญคือผู้หญิงที่ควรได้รับการรักษาไม่สามารถเข้าถึงยา หรือการรักษาที่ถูกต้องได้ ทำให้ต้องทำแท้งเถื่อน

                ที่ปรึกษาคณะกรรมการแพทยสภา กล่าวว่า แพทย์จำนวนหนึ่งอยากช่วยผู้หญิงที่ต้องการทำแท้งเพราะยังไม่พร้อมมีลูก แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่มีใครอนุมัติหรือเกรงความผิด จึงอยากให้สร้างความมั่นใจกับผู้ให้บริการว่า เมื่อแพทย์วินิจฉัยผลการตั้งครรภ์จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ก็ให้แพทย์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ถือเป็นความผิด

                ทุกโรงพยาบาลควรตั้งคลินิกปรับประจำเดือน เพื่อให้บริการกับผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติ ซึ่งไม่ควรมองว่าเป็นการทำแท้ง แต่ให้มองว่าคลินิกปรับประจำเดือนคือส่วนหนึ่งของการคุมกำเนิด และไม่ควรมองว่าหญิงที่ทำแท้งผิดแต่คือผู้ป่วย.
 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2016 โดยนายแพทย์ปัญญา

ยาสอด ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยาเหน็บ ru486 ไซโตเทค cytotec ทำแท้ง เอาเด็กออก ยาขับประจำเดือน ที่ทำแท้ง คลินิกทำแท้ง สถานที่ทำแท้ง

Powered By www.doctorpanyacom. Allright Reserved.