สาระน่ารู้

การทำแท้งหมายถึง ?

สาเหตุของการทำแท้งผิดกฎหมาย

วิธีการทำแท้ง

การทำแท้งด้วยยาคืออะไร ?

อันตรายจากการทำแท้ง

WHO แนะนำใช้ยายุติการตั้งครรภ์

ปัญหาการทำแท้งในประเทศไทย

มาตรการแก้ปัญหาการทำแท้ง

กฎหมายการทำแท้งในประเทศไทย

แนวทางแก้ปัญหาการทำแท้งอย่างถาวร

สุขภาพสตรีและการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

ยาสอดทำแท้งได้จริงหรือ
จะแน่ใจได้อย่างไรว่าท้อง
การคุมกำเนิด
การตั้งครรภ์และแพ้ท้อง
จะรู้ได้อย่างไรว่าแท้งครบ
วิธีการทำแท้งแบบดูด
มีเซ็กส์ให้ปลอดภัย
ยาสตรีเบนโล
ชนิดของยาทำแท้ง
อะไรคือท้องลม
คุมกำเนิดแบบหน้า 7 หลัง 7
หลังนอกจะท้องไหม
สถานที่รับทำแท้ง
ข่าวยาทำแท้ง
webboard

คำถามที่พบบ่อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาย :: ยาสอด ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ไซโตเทค cytotec RU486 ยาเหน็บ ยากินทำแท้ง ยาขับประจำเดือน จัดส่ง EMS ทั่วประเทศ

โทร.092-6578636

 

แนวทางแก้ไขปัญหาการทำแท้งอย่างถาวร

               การที่จะแก้ปัญหาการทำแท้งอย่างถาวรนั้น จะต้องหันมาให้ความสนใจกับสาเหตุต้นตอที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งเมื่อมองจากสาเหตุของปัญหาดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางออกของปัญหาใหญ่ที่ดีที่สุดคือ การร่วมมือของสถาบัน องค์กร และหน่วยงานต่างๆของสังคม ซึ่งควรจะดำเนินการตามลำดับดังนี้


สื่อมวลชน
              ในยุคปัจจุบันสื่อมวลชนถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมสร้างทัศนคติและค่านิยมแก่สมาชิกทุกคนในสังคม ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่เปิดเสรีในการเผยแพร่ข่าวสารมากเกินไป จนทำให้เกิดช่องโหว่ในการนำเสนอข่าวสารที่ยั่วยุกามารมณ์ หรือสารที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กๆ ดังนั้นสิ่งแรกที่สื่อมวลชนควรจัดระเบียบ คือ งดการเผยแพร่ข่าวสารที่ยุยงส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความนิยมที่ผิดๆ เช่น การมีรักก่อนวัยอันควรตามกระแสโลกาภิวัตน์ การเสพสิ่งมึนเมา การล่วงละเมิดทางเพศและสื่อลามก ฯลฯ และสิ่งที่สื่อมวลชนควรให้ความร่วมมืออย่างยิ่งรองลงมา คือการนำเสนอสารที่ส่งเสริมให้เยาวชนรักชาติ มีความสุขกับการเรียนรู้ และพึ่งตัวเองเป็นหลัก ดังเช่นประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ทำ ซึ่งการกระทำดังกล่าวควบคู่กับการให้ความร่วมมือขององค์กรที่เกี่ยวข้องทุกแขนง จะเป็นแนวทางป้องกันปัญหาสังคมฟอนเฟะจากการเปิดเสรีมอมเมาสังคม มอมเมาเด็กและเยาวชน


สถาบันครอบครัว
               เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักของสังคม ดังนั้นปัญหาทุกปัญหาส่วนมากแล้วก็จะมีจุดกำเนิดที่ตรงนี้ โดยเฉพาะการขาดความอบอุ่นภายในครอบครัว การขาดความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้นำ นั้นก็คือผู้ที่เป็นพ่อ เป็นแม่ บทบาทสำคัญที่ครอบครัวควรให้ใส่ใจคือ การสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตให้กับสมาชิกทุกๆคน ผู้ปกครองควรที่จะเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อพบปะ สอบถามการเป็นอยู่ของลูกๆ เปิดโอกาสให้พวกเขาได้พูดสิ่งที่อึดอัดใจ หรือทุกข์ใจได้ทุกๆเรื่อง ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อเด็กเจอปัญหาจะไม่กล้าพูดให้พ่อแม่ฟังเพราะกลัวถูกด่า ถูกลงโทษ และเมื่อเด็กต้องตัดสินใจแก้ปัญหาแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ความกดดันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว สังคม เรื่องการเรียนฯลฯ ผลที่ตามมาคือความเครียดซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตได้ ดังนั้นพ่อแม่ควรที่จะเปิดใจให้กว้าง และสร้างบรรยากาศให้เด็กกล้าที่จะพูดกล้าที่จะระบายความในใจทุกๆเรื่อง การกระทำเช่นนี้จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้เข้าใจ กันและกัน เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะปิดประตูของปัญหาการทำแท้ง


สถาบันการศึกษา
              เมื่อเร็วๆนี้ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้นำปัญหาการทำแท้งมานำเสนอ พร้อมทั้งได้แนะนำว่า การสอนให้เด็กหญิงรักนวลสงวนตัว ควบคู่ไปกับการสอนเด็กชายไม่ไปละเมิดทางเพศเด็กหญิงเป็นบทบาทของสถานศึกษาและผู้ปกครองที่ต้องทำกันอย่างจริงจังจริงจัง และฝ่ายการแพทย์ต้องมีส่วนร่วมให้ความรู้เคียงคู่กับครู ไม่ใช่มุ่งออกกฎหมายบังคับให้ครูสอนเพศศึกษา


สิ่งแวดล้อมทางสังคม
               ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าสิ่งเร้าต่างๆ ทางสังคมนั้นก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาสะเทือนขวัญเช่นนี้ โดยเฉพาะการวิ่งเต้นตามกระแสโลกาโลกาภิวัตน์ จนทำให้เยาวชนถูกมอมเมาโดยค่านิยมที่ผิดๆได้ง่าย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เปิดเผยในเวทีประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 6 ว่า เยาวชนที่มีการดื่มสุรา มีโอกาสในการตั้งครรภ์ และทำให้ผู้อื่นตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นถึง 2.92 เท่า มี โอกาสถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า เมื่อใช้หลักคำนวณทางระบาดวิทยาจะพบว่าผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จะลดโอกาสตั้งครรภ์แบบไม่พร้อมและทำแท้งได้ถึงร้อยละ 31.5 ต่อปี และวัยรุ่นชายที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จะช่วยลดการทำแท้งได้ร้อยละ 43.4 ต่อปีจึงเสนอว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญเรื่องการดื่มของเยาวชนเพื่อลดคุณแม่วัยเรียนลง


                สังคมไทยที่น่าเป็นห่วงคือ การปล่อยให้มีการขายเหล้าและดื่มเหล้าข้างถนนอย่างเสรีทุกตรอกซอกซอย ตั้งแต่แม้ค้าส้มตำ ยัน ร้านสะดวกซื้อ ตั้งโต๊ะกินกลางซอย เมาแล้วก็ก่ออาชญากรรมดังที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆ ดังนั้นการควบคุมการขายและควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มงวดก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้สังคมไทยดีขึ้น อย่างน้อยก็ช่วยลดการตั้งครรภ์และทำแท้งของวัยรุ่นได้ถึง 43.4% มาถึงจุดนี้ปัญหาเรื่องการทำแท้งคงไม่ใช่ปัญหาที่เด็กหญิงผู้ไม่พร้อมจะมีบุตรต้องแบกรับภาระแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นปัญหาที่ทุกๆคนในสังคมต้องช่วยกันป้องกันเพื่อจะไม่ให้สังคมไทยเราฟอนเฟะไปมากกว่านี้

 

 

 

Copyright © 2004 - 2016 โดยนายแพทย์ปัญญา

ยาสอด ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยาเหน็บ ru486 ไซโตเทค cytotec ทำแท้ง เอาเด็กออก ยาขับประจำเดือน ที่ทำแท้ง คลินิกทำแท้ง สถานที่ทำแท้ง

Powered By www.doctorpanyacom. Allright Reserved.